Kom med ditt forslag til årets Ildsjel i Kragerø 2020!

– Ildsjelprisen ble etablert av Kragerø Sparebank i 2011 og deles ut hvert år i samarbeid med KV. Formålet med Ildsjelprisen er å hylle alle de frivillige som hvert år legger ned en formidabel innsats for ulike lag og foreninger til det beste for hele lokalsamfunnet. Kragerø har et rikt og variert fritids- og aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre. Det er mulig blant annet gjennom utrettelig innsats fra mange ildsjeler. Det er alle disse Ildsjelprisen ønsker å løfte frem.

Prisen er på 10.000,- + diplom, blomster og kake. Prisen deles ut hvert år nær jul.

 • Kandidater skal være enkeltpersoner
 • Innsatsen skal være tuftet på frivillighet
 • Innsatsen har vart over tid
 • Forslag må begrunnes
 • Alle kan foreslå kandidater
 • Prisen kan kun tildeles en gang til en person

Enkeltpersoner som over tid utmerker seg gjennom frivillig innsats i lokale lag, foreninger eller andre aktiviteter. Ildsjelprisen er en heder til alle de som sørger for at frivilligheten i lokalsamfunnet bidrar til at Kragerø er et godt sted å bo.

En ildsjel er en person som over tid legger ned et betydelig arbeid for foreningen eller aktiviteten han/hun er engasjert i. En ildsjel står ikke alltid i fremste rekke, men allikevel er en viktig brikke i det daglige. En ildsjel jobber ofte i det stille og litt i bakgrunnen.

 • 2011 – Ørnulf Klausen
 • 2012 – Rita Michaelsen
 • 2013 – Trygve Thorsen
 • 2014 – Inger Bekkevik
 • 2015 – Lydia og Olav Drevland
 • 2016 – Øyvind Jensen
 • 2017 – Audun Solbekk
 • 2018 – Henry Isnes
 • 2019 – Marianne Lutro

Tidligere ildsjeler i Kragerø

Dager
Timer
Minutter
Sekunder
Fredag 09. oktober kl.16:00 lukkes muligheten til å sende flere forslag til kandidater. Har du spørsmål? Rett ditt spørsmål til Jon Guste-Pedersen i Skagerrak Sparebank.

Forslagsstiller & Kandidat